Információ
Intézményünk a XI. kerületben, a Móricz Zsigmond körtér közelében, a Budai Skála mellett található, közlekedési szempontból könnyen elérhetõ helyen. A 45 éve épült iskolában nyelvi és ének-zene tagozat mûködik. Bárdos Lajos zeneszerzõ nevét 1989-ben vette fel iskolánk, amikor kórusaink már hazai és külföldi versenyeken is eredményesen szerepeltek.
A nyolcosztályos gimnáziumot szerkezetmódosítással 1992-ben alakítottuk ki évfolyamonként két osztállyal, melyekben emelt szintû nyelvoktatás és ének-zeneoktatás folyik.
Bár iskolánk fiatalnak mondható, mégis a tanulmányi, a zenei és a sportélet területén elért sok szép eredményünk méltán öregbítik hírnevünket. Tanáraink jól felkészült szakemberek, kiváló pedagógusok, közülük többen kerületi és budapesti szaktanácsadók és szakértõk, érettségi vizsgaelnökök, valamint aktív résztvevõi kutatómunkáknak, CD-ROM és tankönyvek készítésének, lektorálásának és szakmai továbbképzéseknek.
Az oktatás tárgyi feltételeit önkormányzati, szülõi és pályázati támogatással folyamatosan korszerûsítjük. A tanulók munkáját számítástechnika szaktantermek, modern biológia labor, két tornaterem, sportudvar, iskolakert és egy gazdag gyûjteményû iskolai könyvtár segít.
Angol és német nyelvi táboraink, vízi-, kézmûves- és sítáboraink, valamint a tanév során tartott nagy sikerû diákrendezvényeink felejthetetlen élményt nyújtanak tanulóinknak. A diákéletet a Diákönkormányzat, a sulirádió és a suliújság színesíti. Iskolánk a közelmúltban több budapesti rendezvénynek adott otthont, a KOKOSZ Párácska Oktatóközpont és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület múzeumi szakcsoportjának bázisintézménye. Két alapítványt is mûködtetünk, a Praevolans és a Hargitai Alapítványt, amelyek hozzájárulnak a diákok eredményes munkájának elismeréséhez, jutalmazásához.
Az elsõ érettségizõ osztályaink 2000-ben nagyon jó tanulmányi eredménnyel zártak, amit a felsõoktatási intézményekben való több mint 80%-os továbbtanulási arány is igazolt. Azóta még több a továbbtanuló diákok száma.
Iskolánk családias jellegû intézmény, jó hangulatú diák és tanári közösséggel, ahol a személyiség fejlesztése és az eredményesség elérése egyaránt fontos. Ezért ajánlom jó szívvel a beiskolázás elõtt álló gyerekeknek és szüleiknek a Bárdost.
Bõvebb információért kérem kattintson weblapcímünkre!

Telefonszám: 06-1/381-06-62
Fax: 06-1/385-17-88
Email: bardosbp@bardosl-bp.sulinet.huTevékenységek
, ,

Vissza...